Crochet Christmas sweater for chicken

This year the Christmas mood came with first snow… and a request for Christmas sweaters for chicken! One of my childhood friends already had 3 vests for her chicken and this time she asked if I feel like making some festive outfits. Of course I had just deleted all the chicken clothes’ tutorials from Pinterest because I did not expect to ever need them again. Luckily, this time it wasn’t hard to find those patterns. It seems that dressing up chicken is so popular that some people have turned it into a business and are selling their patterns.

To my pleasure I also found the guide I used for the first vests: She Radiated Joy – Crochet Chicken Sweater.

First crochet chicken vests

For some people it probably raises the question: why would chicken need sweaters? My childhood friend has Silkies and she takes them to events for educational purposes. The vests are accessories for different activities. For the Christmas version I used the previous pattern as a base and just played around with colors and additional elements. This time my friend also requested hats. It was quite fun to work on little suits – like making something for elves. I hope the costumes are a good fit and a nice sight for everybody.

Heegeldatud jõulukampsun kanale

Sellel aastal saabus jõulumeeleolu üsna omapäraselt – lisaks esimesele lumele akna taga potsatas mu messengeri kiri küsimusega, kas ma kanavesti viitsin heegeldada. Küsija oli juba 3 kanavesti omanik ja tahtis pühade puhul oma lemmikutele uhkemat rüüd – ta küsis seekord jõuluteemalisi kampsuneid. Muidugi olin ma just Pinterestis kõik vastavad õpetused ära kustutanud, sest ei arvanud, et pean kunagi veel kanadele riideid valmistama. Õnneks ei olnud seekord mustrite leidmine raske. Tundub, et kanade riietamine on juba nii populaarne, et osad on endale sellest isegi äriidee leidnud ja müüvad oma mustreid.

Leidsin enda rõõmuks ka õpetuse, mida esimeste vestide puhul kasutasin: She Radiated Joy – Crochet Chicken Sweater.

Esimesed heegeldatud kanavestid

Mõnel tekib ilmselt küsimus: milleks kanadele kampsun? Mu lapsepõlvesõbral on siidikanad, kellega ta huvi korral külas käib, et elamust ja arendavaid tegevusi pakkuda: Facebook – Loomadega koos. Need vestid on tal abivahendiks, et erinevaid tegevusi korraldada. Jõulude puhul ma võtsin aluseks sama mustri, mis eelmiste vestide puhul, ja lihtsalt mängisin värvide ja lisaelementidega. Ta soovis seekord ka mütsikesi. Oli üsna lõbus väikeste ülikondade kallal nokitseda – nagu meisterdaks midagi päkapikkudele. Ma loodan, et kostüümid sobivad ja on rõõmsaks vaatepildiks kõigile osalistele!

Autumn leaf prints

My little one is not a big fan of walking – it is too boring. It is possible to get her moving, but she always ends up with some extra activities or picking something off the ground. So this time her incentive was picking leaves. It is autumn and the leaves are starting to change colour and fall off the trees. We managed to get a nice selection.

To be honest, I think it was an incentive for me as well. One my friends recently sent me a photo of a pretty painting she made with her daughter. They made lots of leaf prints on a paper and the result looked like a modern fabric design. I’ve tried that before as well, but last year my little one didn’t have enough patience – so I was looking forward to trying it again.

I have been buying “Painting by Numbers” pictures recently and they always have more paint that the pictures actually require. Thanks to that we had quite a variety of little acrylic paint pots to play around with. With her plasticine set she also got a roll, which was perfect for rolling over the painted leaves, once we put them on the paper. With this simple equipment, we just let our imagination flow and painted all leaves. We ended up using both sides, to see the difference in patterns.

Colourful autumn leaves

Since there is a little friend’s birthday coming up, my little one got the idea of turning the painting into a card. Acrylic paint dries quite well and I liked the idea. She wanted to add glitter to the wet painting (I suspect she remembered our Christmas project from last year), but I think the picture is perfect as it is. However, I have been wanting to make more shaker cards, so I managed to add some extras – much to her liking. Allow me to present you – our autumn birthday card!

Leaf print birthday card

Who can guess, which package has been reused for the shaker element?

Shaker element

Sügisene lehemuster

Mu tibu ei ole suur kõndimise fänn – see on liiga igav. Teda on võimalik liikuma saada, kuid see lõppeb alati mingi lisategevusega või ta hakkab midagi maast korjama. Nii et seekord oli tema motivatsiooniprogrammiks lehtede korjamine. On sügis ja lehed hakkavad värvi vahetama ning puudelt langema. Meil õnnestus koguda kena komplekt.

Ausalt öeldes, mainitud programm oli ka mulle põnev. Mu sõbranna saatis mulle hiljuti foto ilusast maalist, mille ta koos tütrega tegi. Nad tegid paberile palju lehejälgi ja tulemus nägi välja nagu kaasaegne kangakujundus. Olen seda ka varem proovinud, kuid eelmisel aastal ei olnud mu tibul piisavalt püsivust – seega ootasin huviga, et saaks uuesti proovida.

Olen viimasel ajal ostnud maale, kus saab numbrite järgi värvida, ja neil on alati rohkem värvi, kui piltide jaoks tegelikult vaja on. Tänu sellele oli meil katsetamiseks üsna suur valik pisikesi akrüülvärvipotte. Oma plastiliinikomplektiga sai ta ka rulli, mis oli ideaalne värvitud lehtede silumiseks, kui need paberile panime. Selle lihtsa varustusega lasime lihtsalt oma kujutlusvõimel lennata ja värvisime kõik lehed ükshaaval üle. Lõppkokkuvõttes kasutasime lehtede mõlemat poolt, et mustri erinevust võrrelda.

Värvilised sügislehed

Kuna meil on tulemas väikese sõbra sünnipäev, tekkis tibul idee muuta maal õnnitluskaardiks. Akrüülvärv kuivab üsna hästi ja mulle hakkas see mõte meeldima. Ta tahtis märjale maalile lisada sädelevat pulbrit (ma kahtlustan, et ta mäletab meie jõuluprojekti eelmisest aastast), kuid minu arvates on pilt ideaalne sellisena, nagu ta on. Samas, ma olen tahtnud teha rohkem shaker-kaarte, nii et mul õnnestus siiski tema soov täita ja natuke põnevust lisada. Lubage mul esitada – meie sügisene sünnipäevakaart!

Lehemustriga sünnipäevakaart

Kes oskab arvata, mis pakend on taaskasutatud shaker-elemendi jaoks?

Shaker-element

Gift card pocket with A4 or 30 cm design paper

I have tried the concept of gift card pockets before, but so far I was only creating designs with my Cricut. I had the opportunity to try it out again and this time I decided to include design paper. I am still cutting the card slot template I have created on Cricut Design Space, but the shape is simple enough to cut with a scalpel, if you have a steady hand. The base shape is a rectangle and can have some extras. The hole is a long rectangle with circles on the ends. In Estonia it is quite popular to have plastic gift cards in the size of a bank card – so my template has a slot with the length of 9 cm and width of 2 cm. The height of the folded slot should be at least 2,5 cm to hold the card properly. As you can see on the photo, the whole slot piece is only big enough to cover 2 sides of the outside panel. Making it longer makes the card too thick (3 sides of double layers) and the folding gets complicated. The panel provides you with enough space for a short handwritten message.

Gift card slot
Assembled gift card pocket

I recommend to put extra effort into scoring, as there are quite a few folding lines. I have a machine suggestion in my first post about paper crafts. If not available, you can also use a ruler and a tool with a finer edge that is not too sharp to cut through the paper (such as the blunt side of scissors or a butter knife).

Now I have different layouts, depending on the paper I use for the outside. I started with A4 structured cardstock, but there are also same size design papers available. The latest card I made from 30×30 design paper. In the next pictures I have tried to create some blueprints – the dotted line indicates scoring lines, the solid line shows the cut sections. NB! You can’t use them as a templates – the scale is not accurate!

1. Using A4 paper and hiding the ribbon on the inside, you need longer strips for the outside and can cut the A4 sheet in 2 strips. Between the 2 left sections you need to make a cut in the fold, to have a gap for the ribbon. The section on the right side (4th) can either be cut off and glued on top of the ribbon or folded on top with an extra gap for the ribbon.

A4 cutlines for 2 cards

You can also leave the ribbons outside and then you don’t need the extra panel piece from the right.

Butterfly gift card pocket
Smoking gift card pocket

2. Using 30 cm (or actually 30,5 cm) design paper and attaching the ribbon to the inside, you can cut the 30×30 design paper in 3 equal strips. The options with the panel on the right are the same as with the A4 example.

30 cm design paper cutlines for 3 cards

3. Using A4 paper and attaching the ribbon on the outside, you can cut the A4 sheet in 3 equal strips. However, in this case you would need to make the card slot slimmer, as the panels will be under 10 cm in width (A4 papers are usually under 30 cm) and it might work for folded cash, rather than a plastic card.

A4 cutlines for 3 cards

I hope it is understandable. I really like the idea of this little pocket. During busy times it is quite common to quickly grab a flower bouquet or a bottle and then add a gift card or a bit of cash. I think this card makes that type of gift a bit more special and personal.

Design paper gift card pocket

Kinkekaarditasku A4 või 30cm disainpaberiga

Olen kinkekaarditaskute kontseptsiooni varemgi proovinud, kuid seni katsetasin põhiliselt Cricutiga kujundamist. Mul oli võimalus seda uuesti proovida ja seekord otsustasin kasutada disainipaberit. Kaardipesa lõikasin endiselt oma Cricut Design Space šabloonide järgi, kuid kuju on piisavalt lihtne, et seda korraliku paberinoaga (ja kindla käega) käsitsi nokitseda. Põhikujund on ristkülik ja sellele saab kaunistuselemente lisada. Ava moodustab pikk ristkülik, mille otstes on ringid. Kuna Eestis on üsna populaarsed pangakaardi-suurused plastikust kinkekaardid, on minu šabloonil pilu, mille pikkus on 9cm ja laius 2cm. Volditud pesa kõrgus peab olema vähemalt 2,5 cm, et kaart korralikult püsiks. Nagu fotolt näha, on kaardi pesa vaid nii suur, et katta välispaneeli 2 külge. Kui sisepaneel liiga pikaks teha, võib kaart liiga paksuks osutuda (3 külge kahekordset kihti) ja voltimine muutub keeruliseks. Samas on paneelil piisavalt ruumi, et sinna väike õnnitlus kirjutada.

Kinkekaardi pesa
Kokku pandud kinkekaarditasku

Ma soovitan voltimisjoontega põhjalikult tegelda, kuna neid on päris palju. Mul on esimeses paberikunsti postituses ka üks masinasoovitus. Kui midagi sellist ei ole, saab edukalt kasutada ka joonlauda ja mõnda peenema servaga tööriista, mis ei oleks liiga terav, et paberit läbi lõigata (näiteks kääride või võinoa tömp pool).

Nüüd on mul erinevad variandid, olenevalt paberist, mida välispaneeli jaoks kasutan. Alustasin A4 mõõdus reljeefse kartongiga, kuid saadaval on ka sama suurusega disainipabereid. Viimase kaardi tegin 30×30 disainpaberiga. Järgmistel piltidel olen proovinud luua abijooniseid – punktiirjoon tähistab voltimisjooni, pidev joon näitab lõikeid. NB! Neid ei saa šabloonina kasutada – mõõtkava pole täpne!

1. Kasutades A4 paberit ja peites paela siseküljele, on välisküljele vaja pikemaid ribasid ja saad lõigata A4 lehe 2 võrdseks tükiks. Kahe vasakpoolse lõigu vahel peab voltimisjoonel väikese lõike tegema, et paela läbistamiseks oleks tühimik. Parempoolse osa saab kas ära lõigata ja liimida lindi peale või samuti voltida, jättes lindile tühimiku.

A4 lõiked 2 kaardi jaoks

Paelad saab ka kaardi peale jätta – siis ei ole seda neljandat külge vajagi.

Liblikaga kinkekaarditasku
Ülikonnaga kinkekaarditasku

2. Kasutades 30cm (või tegelikult 30,5cm) disainpaberit ja kinnitades paela siseküljele, saad 30×30 disainpaberi lõigata 3 võrdseks ribaks. Parempoolse tüki kasutusvõimalused on samad, mis A4 näites.

30cm paberi lõiked 3 kaardi jaoks

3. Kasutades A4 paberit ja kinnitades lindi välisküljele, saab lõigata A4 lehe ka 3 võrdseks ribaks. Kuid sel juhul peaksid kaardipesapaneeli kitsamaks muutma, kuna välispaneelide laius jääb alla 10 cm (A4 -paberid on tavaliselt alla 30 cm) ja seda võib kasutada volditud sularaha, mitte plastkaardiga.

A4 lõiked 3 kaardi jaoks

Ma loodan, et kõik on arusaadav. Mulle isiklikult väga meeldib see väike tasku. Kiirel ajal on üsna tavaline haarata kiiruga lillekimp või pudel ja sellele lisada kinkekaart või natuke sularaha. Ma arvan, et see kaart muudab seda tüüpi kingituse natuke erilisemaks ja isikupärasemaks.

Disainpaberiga kinkekaarditasku

Broken leggings = lace shorts + headband

This is not my typical Kids Corner post. My initial plan was to keep this section for projects that we make together with our little one. This time I would like to share something where she is not that involved, but what makes her happy.

If you have read my blog, your first thought might be that I am crocheting a lace border onto leggings. In reality I have picked up a new hobby – the latest addition to my crafting corner is a sewing machine. I can thank my special Santa again, who gave me the opportunity to learn something new from this year. I haven’t included this craft into my blog topics yet as I haven’t explored it too much. I am currently using the sewing machine mainly to fix or adjust clothes and haven’t sewn anything from scratch yet. However, I think this is a good way to practice.

So today I am writing about sewing an elastic lace onto leggings. This is an easy fix for leggings with broken knees. I have tried to patch them, but since kids’ leggings are small and it’s hard to place the knee on the sewing machine, the result didn’t look too good. Instead I found a short tutorial about sewing lace onto shorts. So I cut off the legs with the broken bit and sewed on lace trim to cover up the cut border. As you can see in the video, it only takes one stitch row and there is no need to turn the edge of the fabric or the lace.

Lace trim leggings

Of course I couldn’t just throw away the legs! With the first pair of leggings I used the cut off legs for an accessory – I sewed a twisted headband based on another simple tutorial. If you combine both pieces, the length should be enough. If the pieces are too wide, you also need to cut off the original side seam and adjust the width. I suggest using the wider ends of the legs for the front twist.

Twisted headband

Looking at headband videos, I also saw several tutorials for scrunchies – so if this is more interesting, I think the leg pieces would be suitable for that as well.

This time I had a pink set of leggings and since my little one is playing with Barbies now, I tried to make clothes for the doll. You can see my first attempt on the picture. The flower and bead are hand-sewn.

Barbie dress

My little one is happy with her fancy clothes and now thinks that I can fix everything – all broken clothes and toys land on my crafting table because “mummy can fix it” 🙂

Katkised retuusid = pitsiga lühikesed püksid + peapael

See pole minu tavaline Lastenurga postitus. Minu esialgne plaan oli hoida see teema projektide jaoks, mida teeme koos oma tibuga. Seekord tahaksin jagada midagi, kus ta pole nii seotud, kuid mis teeb teda siiski õnnelikuks.

Kui oled minu blogi lugenud, võib sinu esimene mõte olla, et heegeldan pitsist äärt retuusidele. Tegelikkuses olen leidnud enda jaoks uue hobi – minu meisterdamisnurga uusim täiendus on õmblusmasin. Võin taas tänada oma erilist jõuluvana, kes andis mulle võimaluse sellest aastast midagi uut õppida. Ma pole õmblemist veel eraldi oma blogi teemadesse lisanud, kuna pole seda piisavalt palju avastanud. Praegu kasutan õmblusmasinat peamiselt riiete parandamiseks või kohendamiseks ja pole veel midagi nullist õmmelnud. Kuid ma arvan, et see on hea viis harjutamiseks.

Nii et täna kirjutan hoopis veniva pitsi õmblemisest retuuside säärtele. See on lihtne lahendus katkiste põlvedega retuusidele. Olen proovinud neid lappida, aga kuna laste püksid on väikesed ja põlve on raske õmblusmasinale sättida, ei tundunud tulemus eriti ilus. Selle asemel leidsin lühikese õpetuse pitsi õmblemiseks lõigatud pükstele. Niisiis lõikasin katkise põlveosaga sääred ära ja õmblesin lõigatud piiri katmiseks külge äärepitsi. Nagu videost näha, võtab see ainult ühe õmbluste rea ja kangast ega pitsi pole vaja keerata.

Äärepitsiga lühikesed retuusid

Muidugi ei saanud ma sääri lihtsalt ära visata! Esimese retuusipaariga kasutasin lõigatud tükke aksessuaari valmistamiseks – õmblesin teise lihtsa õpetuse abil keeruga peapaela. Kui ühendad mõlemad tükid, peaks pikkus olema piisav. Kui tükid on liiga laiad, pead ka originaal-küljeõmbluse ära lõikama ja laiust sobitama. Eesoleva keeru-elemendi jaoks soovitan kasutada säärte laiemaid otsi.

Keeruga peapael

Peapaela videosid vaadates nägin ka mitut õpetust kangast patsikummide kohta – nii et kui see on huvitavam, siis arvan, et sääretükid sobivad ka selleks.

Seekord olid mul paranduses roosad retuusid ja kuna mu tibu mängib nüüd Barbie-ga, proovisin ühest säärest nukule riideid teha. Pildil näete minu esimest katset. Lill ja helmes on käsitsi külge õmmeldud.

Barbie kleit

Mu tibu on oma uhkete riietega rahul ja arvab nüüd, et oskan kõike parandada – kõik katkised riided ja mänguasjad maanduvad minu käsitöölaual, sest “emme teeb korda” 🙂

%d bloggers like this: