About the Blog | Blogist

Who is behind Blue Crafting Soul?

I am a hobby crafter in the little European country Estonia. Crafting has surrounded me since I was a child. In my birth village my father was known as the go-to guy, when something needed fixing – he knows carpentry, welding, macrame and even sewing! I remember my grandmother always having a basket with yarn and needles on the side. She was supplying the whole family with warm socks as long as her hands could hold up the needles.

As a child I was trying out different things. I had several crafty teachers and I had the opportunity for various interesting projects after school days – weaving carpets, painting silk and porcelain, composition with natural materials, ceramics and more. I also went to a childrens’ art school for “classics” like drawing and painting.

When I started working, I lost the connection to crafting. I found my way back when I reached a new milestone in my life – a baby girl announced her way to this world. I like to think that at this point I got hit by all the typical mummy-feelings. On one hand I wanted to make endless amounts of cute and fluffy things for my baby, on the other hand I was looking for ME-time and was trying to do something for myself.

What can you find in this blog?

Despite the long list of different interests and acitivies from my childhood, my current direction is quite straighforward. I have two main hobbies – crochet and paper crafts. I had tried both crafts during school as well but I found my way back to them on maternity leave.

I have been exploring both crafts for a few years now, but I am not an expert or a designer. I decided to share my journey because I am exploring different styles and researching a lot to gain ideas. I have a general passion for learning and development and organising information. Currently I see this blog as a documentation of my discoveries and hopefully a collection of helpful resources.

Some more keywords that describe my direction are practical, child-friendly, and simple. I tend to do things that have a purpose, rather than just decorations – it is often combined with recycling. I still create a lot for and with my little one. I also try to keep it simple to be able to finish things in a limited time, since it is not my main activity.

You will notice very quickly that my blog is Estonian and English. I live in a bilingual home, so I think and research in two languages.

If you are also interested in crafting, and like to discover new things, but you feel too overwhelmed in the virtual world, you can keep an eye on this blog. As mentioned, I have been and am still doing a lot of research. You can see me as a filter for the various content out there. I will share valuable findings and resources with you, to try exciting things.

Kes peitub Sinise Käsitööhinge taga?

Ma olen hobikäsitööline väikeses Eestis. Käsitöö on mind ümbritsenud juba lapsepõlvest saadik. Minu sünnikohas tunti isa kui “kuldsete kätega meest”, kes oskas kõike korda teha – ta oskab puutööd, keevitada, makrameed ja isegi õmmelda! Minu mälupildis on vanaemal alati lõngakorv ja vardad kõrval. Ta varustas kogu suguvõsa soojade sokkidega, kuni ta jaksas vardaid üleval hoida.

Lapsena proovisin ka mina erinevaid tegevusi. Mul oli mitu osavnäpust õpetajat, tänu kellele oli mul käsitööringides võimalus proovida erinevaid käsitööliike – kangastelgedel vaiba kudumine, siidi- ja portselanimaal, kompositsioonid looduslike materjalidega, keraamika ja muu. Ma käisin ka lastekunstikoolis, kus tegelesin “klassikutega” nagu joonistamine ja maalimine.

Kui ma tööle asusin, kadus mul side käsitööga. Leidsin uue tee selleni seoses suure elusündmusega – minu tibutüdruk andis teada enda tulekust siia maailma. Ma mõtlen tavaliselt endamisi, et mind valdasid siis tüüpilised emmetunded. Ühest küljest tahtsin oma tibule meisterdada lõputult nunnusid asju, teisest küljest otsisin aega ja tegevust iseendale.

Mida leiad siit blogist?

Vaatamata pikale huvialade nimekirjale lapsepõlvest, on mul praegu üsna konkreetne suunitlus. Mul on hetkel kaks põhilist hobi – heegeldamine ja paberikunst. Ma olen mõlema tegevusega ka kooliajal kokku puutunud, aga leidsin need enda jaoks uuesti, kui lapseootele jäin.

Ma olen mõlemas valdkonnas nüüd juba mõned aastad ringi katsetanud, aga ma ei ole ekspert ega disainer. Otsustasin oma teekonda jagada, kuna avastan erinevaid stiile ja tegelen palju infootsingutega, et ideid koguda. Mul on üldiselt suur huvi enesearendamise ja informatsiooni organiseerimise vastu. Seetõttu näen oma blogis avastuste dokumentatsiooni ja loodetavasti kasulikku infoallikate kogu.

Minu suunda iseloomustavad ka sellised märksõnad nagu praktiline, lapsesõbralik ja lihtne. Ma kaldun tegema esemeid, millel on ka otstarve, mitte lihtsalt dekoratiivne omadus – tihti kaasneb sellega ka taaskasutus. Ma meisterdan endiselt palju oma tibu jaoks ja nüüdseks ka temaga koos. Ma üritan ka asju lihtsana hoida, et neid piiratud ajaga valmis saada, kuna see ei ole mu põhitegevus.

Sa märkad ilmselt väga kiiresti, et mu blogi on kakskeelne. Meil on kakskeelne kodu ja seetõttu ma mõtlen kahes keeles ja kasutan ka infoallikaid mõlemas keeles.

Kui ka sind huvitab käsitöö ja sulle meeldib uusi asju avastada, kuid sa ei tunne ennast internetiavarustes väga kindlalt, võid siin silma peal hoida. Nagu eelnevalt mainitud, otsin ma väga palju uusi ideid. Sa võid seda blogi käsitleda kui filtrit lõputule materjalile, mis meie ümber ringleb. Ma jagan sinuga oma kasulikke leide ja infoallikaid, et põnevaid asju katsetada.

Would you like to be notified about new posts?

Soovid teavitusi uutest postitustest?

%d bloggers like this: