My kryptonite – the camera

I like to craft, but I always have a lot of trouble capturing my work results. This is quite ironic because my father has spent my whole conscious life around the camera and my other half also has a photography background. I don’t have a separate digital camera, but I bought my smartphone mainly because of the camera when my little one announced her appearance.

I don’t plan to set up a photo studio, and I don’t have a direct need for it, because I don’t have a business or an online store. But I like beautiful pictures and that’s why I still experiment. When I was at home for a longer time, I took a free trial of LinkedIn Premium and watched several trainings, but for me it was all too much. The precondition for following them was either the purchase of various accessories or very detailed manual settings of the camera.

Since taking pictures of handicraft is more of a side activity for me, I try to find the middle way so that I don’t spend too much time, money and nerves on that. I like to take pictures in natural light, but I never prepare properly and take pictures spontaneously on a handy background when I see nice light. Therefore, it often happens that I can’t focus on the object, but I have to make sure that the background doesn’t interfere.

Looking at the pictures of other crafters, I discovered that they sometimes have picture backgrounds even more beautiful than the cards, so it left me thinking. I like the small easels on which the cards are placed and the background elements that are actually used in crafting – lace, pearls, flowers, etc.

I decided to build something like a small stage out of a cardboard box and order some larger pages of design paper that would work well as a background. When my other half understood what I was working on, he decided to make my life easier again and ordered a mini photo tent instead.

Amazon.de: Neewer® Photo Studio Shooting Tent Light SoftBox + 4 Colours
Amazon.de: Anstore 20 x Wooden Mini Easel (15 x 8 cm)

I had seen them, but I didn’t pay much attention before, because I thought it was too high skill level for me. I expected that I would need to buy different lamps to use it, but it also works with daylight – just the way I like it! My tent also comes with different colored backgrounds that can be attached, but I experimented with design papers instead. How does it look?

Minu krüptoniit – kaamera

Mulle meeldib nokitseda, aga mul on alati suur häda oma töötulemuste pildile püüdmisega. See on üsna irooniline, sest mu isa on terve mu teadliku elu kaameraga ringi toimetanud ja mu teinepool on samuti fotograafiataustaga. Mul ei ole eraldi digikaamerat, aga ostsin endale nutitelefoni põhiliselt kaamera pärast, kui tibu endast märku andis.

Mul ei ole plaanis püsti panna fotostuudiot ja mul ei ole selleks ka otsest vajadust, sest mul ei ole äritegevust ega veebipoodi. Aga mulle meeldivad ilusad pildid ja seetõttu ma ikkagi katsetan edasi. Kui ma kodune olin, võtsin endale vahepeal LinkedIn Premiumi tasuta proovikuu ja vaatasin sealt erinevaid koolitusi, aga minu jaoks olid need kõik liig. Nende järgimise eelduseks oli kas suure lisavarustuse ostmine või kaamera väga detailne seadistamine.

Kuna minu jaoks on käsitöö pildistamine pigem lisategevus, siis proovin leida keskteed, et sinna mitte liiga palju aega, raha ja närve kulutada. Mulle meeldib pildistada loomulikus valguses, aga ma ei valmistu kunagi korralikult ette ja teen spontaanselt pilte käepärasel taustal, kui näen ilusat valgust. Seetõttu juhtub tihti nii, et ma ei saa keskenduda objektile, vaid pean jälgima, et taust ei segaks.

Teiste käsitööliste pilte vaadates olen avastanud, et neil on taustad vahel isegi ilusamad kui kaardid ja seetõttu jäin selle peale mõtlema. Mulle hakkasid meeldima väikesed molbertid, mille peale kaarte pannakse, ja taustaelemendid, mida tegelikult kasutatakse ka meisterdamisel – pitsid, pärlid, lilled jne.

Ma otsustasin, et ehitan endale pappkastist midagi väikese lava moodi ja tellin endale mõned suuremad disainpaberi lehed, mis sobiksid taustaks. Kui mu Teinepool aru sai, mille kallal ma toimetan, otsustas ta jälle mu elu lihtsamaks teha ja tellis mulle hoopis minifototelgi.

Amazon.de: Neewer® Photo Studio Shooting Tent Light SoftBox + 4 Colours
Amazon.de: Anstore 20 x Wooden Mini Easel (15 x 8 cm)

Ma olin neid näinud, aga eriti ei süvenenud, sest arvasin, et see on minu jaoks liiga kõrge pilotaaž. Ma eeldasin, et selle kasutamiseks on vaja osta erinevaid lampe, aga see toimib ka päevavalgusega – täpselt nagu mulle meeldib! Minu telgil on kaasas ka erineva värviga taustad, mida saab krõpsuga kinnitada, aga ma katsetasin seni hoopis disainpaberitega. Kuidas tundub?

Magical watercolor forest

Occasionally television can offer very useful information. One morning we were watching cartoons with the little one and Art Ninja was also in the mix. It is a kids’ crafting show we’ve come across before, but so far the projects seemed a bit complicated and I haven’t relly picked up any of them. This time it also caught the attention of the little one and in the evening she asked to paint with a brush.

I found an A3 sized drawing paper and created some shapes with masking tape. Then she could just enjoy herself and paint the entire sheet of paper with watercolors. We let the picture dry overnight and the next morning the picture offered additional activities – we had to take off the tape and see what was peeling from below. Since my little one is now very interested in stickers, for her pulling of the strips of tape was probably even more exciting than painting. The larger strips stuck to the paper quite tightly and peeled some paper with them, but I think it made the picture more realistic – otherwise the tree trunks would have been too straight and symmetrical.

Magical watercolor forest
Removing the tape

If your child can’t or doesn’t want to draw shapes and you’re not convinced in your artwork either, try this quick project – it will help everyone become an artist.

Vesivärvidest maagiline mets

Televiisorist võib teinekord täiesti kasulikku infot saada. Vaatasime ühel hommikul tibuga multifilme ja sinna sekka sattus ka Ninjakunstnik. See on üks meisterdamissaade, mille peale oleme varemgi sattunud, kuid enne tundusid mulle ta projektid natuke keerulised ja pole ühtegi ette võtnud. Seekord jäi see ka tibule silma ja õhtul küsiski ta pintsliga värvida.

Leidsin talle A3 joonistuspaberi ja kleepisin maalriteibiga kujundid peale. Siis sai ta rahulikult vesivärvide ja pintsliga kogu paberilehe üle võõbata. Lasime pildil üle öö kuivada ja järgneval hommikul pakkus pilt veel lisategevust – teip oli ju vaja maha võtta ja vaadata, mis sealt alt koorub. Kuna tibu on praegu suur kleepsuhuviline, oli tema jaoks teibiribade tõmbamine vist isegi põnevam kui värvimine. Suuremad ribad jäid paberi külge üsna kõvasti kinni ja nendega koos koorus ka natuke paberit, aga minu arust tegigi see pildi realistlikumaks – muidu oleksid puutüved liiga sirged ja sümmeetrilised.

Vesivärvidest maagiline mets
Teibi eemaldamine

Kui su laps ei oska või taha veel kujundeid joonistada ja sa ise ei ole enda kunstiandes samuti veendunud, proovige seda kiiret projekti – selle abil saavad kõik kunstnikuks.

Do you want to build a snowman?

This year we have been blessed with a beautiful winter and it has woken a big snow friend me – I think I have played more in the snow than my little one. From my childhood I remember how we used to build igloos, pyramids and even sledge hills out of snow in my hometown. For extras, we sometimes painted them with handy colors and also covered them with water so that they get a decent ice layer overnight.

My little one doesn’t have enough patience to roll snowballs yet, but I’ve found easier activities to get creative with the snow. She has surprised me herself – for example, the cat in the picture is obviously not made by her, but she decided to paint the cat with sand. With such sculptures, it is also a great help if children bring exciting findings and help decorate – pine cones, stones, branches, etc.

Since my little one is a big Playdoh friend, she also likes to play in the snow, but she seems more comfortable when she has a “canvas” as a base. I recently saw a Facebook post where someone was walking in the woods and found a hugging rabbit figure on a tree. I liked it so much that I tried it too. Our family has decorated both trees and stones.

One day we were playing in the snow next to the house with the little one. After a while we went to play between some trees, because the children of a nearby school got involved in a very heated snowball fight and I didn’t want to get caught in the middle. We started making snow shapes on the trees together, and after a while I discovered that the snow fight had calmed down. When I looked around, I found that the same boys had also settled down around some trees and were focused on sculpting!

The other day, my other half surprised me with his creative side. We were getting ready to go out together and grabbed the snow shovels to build something out of the snow. He also picked up empty plastic storage boxes! At first I thought he is on a cleaning spree, but instead he had the idea to put snow in the boxes to make big building blocks. Since the thermometer was showing some minus at the time, it was a smart idea and we managed to raise some “brick walls”.

So if you are looking for a simple and peaceful snow game that is managable for children of different ages and also suitable with lighter snow – make it more interesting by supporting it with some helpful objects.

Kas me lumememme teeme?

Sellel aastal on meil vedanud ilusa talvega ja minus on välja löönud suur lumesõber – ma olen vist lume sees möllanud rohkem kui mu tibu. Ma mäletan, kuidas me kodukülas lumest onne, püramiide ja lausa kelgumägesid ehitasime. Viimistluseks värvisime neid teinekord käepäraste värvidega ja kastsime ka veega, et öökülmaga korralik jääkiht tekiks.

Mu tibul ei ole veel piisavalt püsivust, et lumepalle veeretada, aga ma olen leidnud lihtsamaid tegevusi, et lumega loominguline olla. Ta on mind ka ise üllatanud – näiteks pildil olev kass ei ole ilmselgelt tibu tehtud, aga tema otsustas kassi liivaga ära värvida. Selliste skulptuuride juures on suureks abiks ka see, kui lapsed põnevaid leide toovad ja kaunistada aitavad – käbid, kivid, oksad jms.

Kuna mu tibu on suur platsiliinisõber, meeldib talle ka lumega mängida, aga talle sobib rohkem, kui on “lõuend” aluseks. Ma nägin hiljuti ühte Facebooki postitust, kui keegi jalutas metsas ja leidis puu pealt kallistava jänesefiguuri. Mulle see nii meeldis, et olen ka seda proovinud. Oleme perega nii puid kui ka kivisid kaunistanud.

Üks päev toimetasime tibuga maja kõrval lumes. Mingi hetk läksime puude varju mängima, sest lähedalasuva kooli lapsed mängisid väga tulihingeliselt lumesõda ja ma ei tahtnud neile ette jääda. Hakkasime siis tibuga koos puu peale lumest kujundeid tegema ja mingi aja järel avastasin, et sõda on vaikseks jäänud. Kui ringi vaatasin, leidsin, et needsamad poisid on ka ennast puude äärde sättinud ja toimetavad keskendunult lumega!

Teine päev üllatas mu teinepool mind oma loomingulise poolega. Sättisime koos õue ja haarasime harjumuspäraselt lumelabidad kaasa, et lumest midagi ehitada. Tema korjas ka tühjad plastikust hoiukastid kokku! Esimese hooga mõtlesin, et tal on koristustuurid peal, aga tal tekkis hoopis idee õues kastidesse lund panna, et suuri ehitusplokke teha. Kuna tol hetkel olid mõnusad miinuskraadid, oli see kaval mõte ja tänu sellele saime mõned kihvtid “kiviseinad” püsti.

Nii et kui otsite lihtsat ja rahulikku lumemängu, mis on jõukohane erinevas vanuses lastele ja sobib ka vähese lumega – otsige abivahendeid, et asja põnevamaks muuta!

Books about crochet

The Internet is limitless and offers a lot of information, but sometimes a good book is more convenient. I learned crochet stitches and techniques mainly through video tutorials, and I haven’t bought any real beginner’s books. I became interested in books when I wanted to find high-quality patterns and it became difficult to find them on the Internet. In addition, a collection of patterns in the form of a book is generally cheaper than buying digital files one by one, and in my opinion tracking stitches on paper is easier than on a computer, and especially in videos. In my first crochet post, I mentioned free sources, but I also think it’s important to support designers.

Ana Paula Rimoli’s “The Big Book of Little Amigurumi” is the first amigurumi book I remember getting from Santa. As the name suggests, this is a fairly large selection – as many as 72 different patterns for different small toys. In this book you will find mostly animal families, but also food, tools and more detailed baby toys (rattles, hanging mobiles for a bed or stroller). The tiny animals often also have exciting extras such as clothes and nests. As these are small items, this is a good book if you want to get something done quickly and do a lot of different things. Since I’m not a big fan of sewing and sewing small details is a particularly hard for me, I’ve left the book aside lately.

Little Bunny and Her Carrot Home
Little Turtles, Eggs, and Their Mummy
Sweet Peas
Amazon.de: The Big Book of Little Amigurumi

Sarah Zimmerman’s “Crochet Cute Critters” features 26 different animal patterns. It is structured like a textbook – at the beginning, all the techniques and stitches in the book are thoroughly explained, followed by all the patterns one by one. The finished size of the animals represented here is estimated at 10 inches, or about 25 cm. I dare to recommend this book to starting crochet enthusiasts who would like to make cuddle toys.

Amazon.de: Crochet Cute Critters – 26 Easy Amigurumi Patterns

Annie’s Crochet’s “Amamani Puzzle Balls” is like a new level of amigurumi for me. As I am a big fan of functional and developmental toys, at some point Pinterest started suggesting the amamani technique. Here you will find an explanation by the author of the book and a free simpler puzzle ball pattern, which is the base for all the animals represented in the book. Despite the book’s description, there are actually 5 different animal patterns. At the beginning you will find instructions for recurring elements, followed by more detailed tutorials on body parts. I picked a dinosaur for my little one and added a rattle insert to each piece to make it more exciting to play with. I remember that while making the basic elements of the puzzle, I noticed a bit too much splitting and I partially changed the structure to have less stitching and cleaner joints. I would definitely recommend this book to experienced amigurumi masters who want to try something more exciting.

Amazon.de: Amamani Puzzle Balls

I have already mentioned the work of Mari-Liis Lille alias lilleliis in a previous post, because she has a very practical website for those interested in amigurumi. “Lovable Amigurumi Toys” is her first collection of patterns that I got as a book. It was brought to my attention by a friend during a sale and I found it interesting because it contains tutorials on how to make dolls. By that time I already had a wide selection of animal patterns, and as the little one started playing with dolls, I became curious about crocheting them. The picture below shows which doll is my little one’s best friend at the moment – it is combined from different patterns. What I like about the book is the fact that all dolls are very unique, but at the same time it is possible to combine different elements with the help of logical thinking. In addition, there are many exciting techniques – how to connect body parts without sewing, add tulle to clothes, make different hair from yarn, etc. This book is also more suitable for an experienced crocheter. The difficulty level is assessed for each pattern, and for most guides it is “medium” or “difficult”.

Amigurumi Doll (Pattern by Lilleliis)
Baby Bumblebee (Pattern by Lilleliis)

“500 Crochet Stitches: The Ultimate Crochet Stitch Bible” is a collection, which you can find many variations of. These are no longer amigurumi patterns, but tutorials of classic crochet stitches and motifs. I like this book because it contains 3 big categories: basic stitches for rows, circular motifs and edgings. Each tutorial includes a photo, text tutorial, and diagram. This book offers endless possibilities for crocheters who can combine a lot themselves. For example, you can pick different granny squares for your blanket or form a hat from these categories: you start with a circular motif, you build up with stitch rows, and you end with an edging.

Amazon.de: 500 Crochet Stitches – The Ultimate Crochet Stitch Bible

Dora Ohrenstein’s “Top-Down Crochet Sweaters” is the latest book from Santa Claus. I was curious about this book because I have always tried to crochet clothes in addition to amigurumi, but I find such extensive work with a computer difficult. I have also made hats, headscarves and shawls with video tutorials, but it has been difficult to find or follow tutorials for sweaters. There are 14 different sweaters in this book and they are so versatile that I don’t know where to start yet – different sleeve lengths, lacy and tight patterns, closed jumpers or open cardigans. The patterns all start at the top so you can try it out during the work and resize it early. About a third of the book explains this method, the rest is made up of patterns sorted by difficulty level.

Amazon.de: Top-Down Crochet Sweaters – Fabulous Patterns with Perfect Fit

I will keep updating this post, in case I get my hands on any new books.

Raamatud heegeldamisest

Internet on küll piiritu ja pakub palju infot, kuid vahel on üks hea raamat käepärasem. Heegelsilmuseid ja -võtteid õppisin ma videoõpetuste abil ja päris algajate õpikuid ma pole ostnud. Raamatud hakkasid mind huvitama, kui tahtsin kvaliteetseid mustreid leida ja nende otsimine internetis muutus keeruliseks. Lisaks on mustrite kogumik raamatu kujul üldjuhul odavam kui digitaalsete failide ostmine ükshaaval ja paberkandjal silmuste jälgimine on minu arust lihtsam kui arvutis ja eriti videos. Ma tõin oma esimeses heegeldamiseteemalises postituses välja tasuta veebiallikaid, kuid minu arust on ka tähtis disainereid toetada.

Ana Paula Rimoli “The Big Book of Little Amigurumi” on minu mäletamist mööda esimene amigurumi raamat, mille jõuluvana tõi. Nagu nimi juba viitab, on tegemist üsna mahuka valikuga – koguni 72 erinevat mustrit erinevatele pisikestele mänguasjadele. Siit raamatust leiab enamjaolt loomaperesid, kuid ka sööki, tööriistu ja detailsemaid beebimänguasju (kõristi, rippuv karussell voodile või vankrile). Loomakestel on tihti ka põnevad lisandid nagu riided ja pesad. Kuna tegemist on väikeste esemetega, on see hea raamat, kui sa tahad midagi kiiresti valmis saada ja palju erinevaid asju teha. Kuna ma ei ole suurem asi õmblemise fänn ja pisikeste detailide õmblemine on eriti tülikas nikerdamine, on ta mul viimasel ajal seisma jäänud.

Jänku porgandipesas
Kilpkonnapere
Herned kaunapesas
Amazon.de: The Big Book of Little Amigurumi

Sarah Zimmermani “Crochet Cute Critters” sisaldab 26 erineva looma mustrit. See on üles ehitatud nagu õpik – alguses on põhjalikult selgitatud kõik raamatus ette tulevad võtted ja silmused, millele järgnevad ükshaaval kõik mustrid. Siin esindatud loomade valmismõõduks on hinnatud 10 tolli ehk umbes 25 cm. Seda raamatut julgen soovitada algajatele kaisukahuvilistele.

Amazon.de: Crochet Cute Critters – 26 Easy Amigurumi Patterns

Annie’s Crochet “Amamani Puzzle Balls” on minu jaoks nagu amigurumi uus tase. Kuna ma olen suur funktsionaalsete ja arendavate mänguasjade fänn, pakkus Pinterest mulle mingi hetk amamani tehnikat. Siit leiab raamatu autori selgituse ja tasuta lihtsama puzzle palli mustri, mille alusel on raamatus esindatud loomad arendatud. Vaatamata raamatu viitele, on seal tegelikkuses 5 erineva looma mustrid. Alguses on korduvate elementide juhendid, millele järgnevad detailsemad kehaosade õpetused. Ma valmistasin sealt oma tibule dinosauruse ja lisasin omalt poolt iga tüki sisse ka ühe kõrina, et oleks põnevam mängida. Ma mäletan, et juba puzzle põhielementide valmistamisel jäi mulle silma liigne tükeldamine ja ma muutsin osaliselt ülesehitust, et oleks vähem õmblemist ja ilusamad ühenduskohad. Seda raamatut soovitan kindlasti juba kogenud amigurumi-meistritele, kes tahavad midagi põnevamat proovida.

Amazon.de: Amamani Puzzle Balls

Mari-Liis Lille ehk lilleliisi loomingut ma mainisin juba ühes eelnevas postituses, kuna tal on väga praktiline veebileht amigurumi-huvilistele. “Imeline Nukumaailm” on tema esimene mustrikogu, mis mul paberkandjal ostukorvi sattus. Selle raamatule pööras tähelepanu üks sõber sooduka ajal ja mul tekkis huvi, kuna seal on õpetused nukkude ehk inimesetaoliste mänguasjade tegemiseks. Selleks ajaks mul loomamustreid juba jagus ja kuna tibu hakkas nukkudega mängima, tekkis huvi ka nende heegeldamise vastu. Lilleliisi kodulehel saab enne ostu galeriis kõik raamatus esindatud nukud üle vaadata. Alumisel pildil on näha, milline nukk minu tibu suur sõber hetkel on – see on kokku pandud erinevatest mustritest. Raamatu puhul meeldibki mulle see, et kõik nukud on väga omanäolised, aga samas on loogilise mõtlemise abil võimalik erinevaid elemente omavahel kombineerida. Lisaks sellele leiab seal palju põnevaid võtteid – kuidas kehaosi ilma õmblemiseta ühendada, riietele tülli lisada, lõngast erineval moel juukseid valmistada jms. See raamat sobib ka pigem juba kogenud heegeldajale. Seal on iga mustri juures raskusaste hinnatud ja enamus juhendite puhul on see “keskmine” või “keeruline”.

Amigurumi nukk (lilleliisi muster)
Unine mesimumm (lilleliisi muster)

Marju Veereti “Lillelapsiku loomaaed” jäi mulle silma ühe raamatupoe sooduskampaania ajal. Nimi oli mulle juba tuttav, kuna autor jagab oma tegemisi aeg-ajalt Facebooki käsitöögrupis ja tal on ka populaarne blogi. See raamat on omapärane, kuna suurema osa sellest on moodustavad hoopis tema tegelaste lood ja lõpus on värvikamad mustrid. Tema tegelased on väga omanäolised ja ja talle meeldib neile karvaseid mohäärlõngast kasukaid teha. Mulle tundub, et see raamat on tore kingitus amigurumi-huvilisele, kellele meeldib ka humoorikaid jutte juurde lugeda.

“500 Crochet Stitches: The Ultimate Crochet Stitch Bible” on kogumik, mille taolisi on palju. Siin ei ole tegemist enam amigurumi mustritega, vaid erinevate klassikaliste heegelsilmuste ja motiivide õpetustega. Mulle meeldib see raamat, sest see sisaldab 3 suurt kategooriat: ridades heegeldatavad mustrid, ringsed motiivid ja äärepitsid. Iga õpetus sisaldab fotot, tekstiõpetust ja joonist. See raamat pakub lõputuid võimalusi heegeldajatele, kes oskavad palju ise tuletada. Näiteks saab nendest kategooriatest moodustada mütsi: alustad ringmotiiviga, pikendad mustriridadega ja lõpetad äärepitsiga.

Amazon.de: 500 Crochet Stitches – The Ultimate Crochet Stitch Bible

Dora Ohrensteini “Top-Down Crochet Sweaters” on värskeim mustrikogumik jõuluvanalt. Selle raamatu vastu tekkis huvi, kuna olen koguaeg üritanud amigurumi kõrvalt ka riideid heegeldada, aga arvutiga on selline mahukas töö minu arust raske. Mütse, pearätikuid ja õlasalle olen teinud ka videoõpetuste abil, aga kampsunite õpetusi on olnud keeruline leida või jälgida. Selles raamatus on 14 erinevat kampsunit ja nad on nii mitmekülgsed, et ei tea veel, kust alustada – erinevad varrukapikkused, õhulised ja tiheda mustriga, kinnised ja eest lahtikäivad. Mustrid algavad kõik ülemisest otsast, et saaks töö käigus proovida ja varakult suuruse paika. Umbes kolmandik raamatust seletabki lahti ja põhjendab selle meetodi, ülejäänud osa moodustavad mustrid, mis on reastatud raskusastme järgi.

Amazon.de: Top-Down Crochet Sweaters – Fabulous Patterns with Perfect Fit

Ma täiendan seda postitust ka edaspidi, kui mõni uus raamat oma tee minuni leiab.

%d bloggers like this: